Patologie współczesnych wojen. Dzieci żołnierze

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.01

Słowa kluczowe:

wojna, dzieci żołnierze, walka zbrojna, prawo międzynarodowe

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące jednej z najbardziej przerażających i drastycznych współczesnych patologii wojennych, jaką jest zjawisko dzieci żołnierzy. Analizie poddano ewolucję tego zjawiska od zakończenia drugiej wojny światowej aż po ostatnie lata. Szczególną uwagę zwrócono na przyczyny, charakter i specyfikę wykorzystania nieletnich w działaniach zbrojnych. Opisano skalę zjawiska oraz państwa, gdzie w największym stopniu dochodzi do wykorzystywania dzieci w charakterze młodocianych żołnierzy. Odniesiono się także do ocen prawnych tej patologii, a także unormowań legislacyjnych mających przeciwdziałać temu procederowi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-12-21 — zaktualizowane 2024-01-09

Jak cytować

Kubiak, M. (2024). Patologie współczesnych wojen. Dzieci żołnierze. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 20(20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.01