Neoplatońskie inspiracje Augustyńskich dowodów na istnienie Boga

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.15

Słowa kluczowe:

dowody na istnienie Boga, św. Augustyn, metafizyka

Abstrakt

W artykule poruszony został wątek specyficznej relacji między filozofią i religią, a także greckich i wczesnochrześcijańskich inspiracji dla myśli św. Augustyna w kontekście problematyki dowodów na istnienie Boga. Analizie poddane zostały obecne w filozofii platońskiej i neoplatońskiej argumenty na istnienie Boga (lub Absolutu), które w sposób pośredni i bezpośredni wywarły wpływ na Augustyńskie formuły dowodów. Wykazano i opisano analogie wraz z interpretacją wpływu jaki miały na kształt koncepcji przyjętych przez jednego z najważniejszych reprezentantów filozofii chrześcijańskiej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-22 — zaktualizowane 2023-01-27

Wersje

Jak cytować

Topolewski, M. (2023). Neoplatońskie inspiracje Augustyńskich dowodów na istnienie Boga. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 19(19). https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.15 (Original work published 22 grudzień 2022)