Istnieje nowsza wersja tego artykułu opublikowanego 2023-01-27. Przeczytaj wersję najnowszą.

Przekształcenie i obsada stanowisk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Węgier w latach 1945-1950

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.01

Słowa kluczowe:

reorganizacja węgierskiego MSZ, dyplomacja, węgierscy dyplomaci, komunistyczne przejęcie

Abstrakt

Węgry 19 marca 1944 utraciły suwerenność i znalazły się pod okupacją niemiecką. W wyniku II wojny światowej i walk w Budapeszcie, zarówno budynek jak i organizacja węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostały zruinowane. Po wojnie rozpoczęła się reorganizacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych z udziałem pracowników węgierskiego MSZ działającego w latach 1920-1944. Ministerstwo kierowało się dotychczasową zasadą organizacyjno-operacyjną. Dyplomaci i pracownicy zdobywali zagraniczne doświadczenia jeszcze przed wojną. Równolegle z przejęciem władzy przez komunistów na Węgrzech, wielu dyplomatów i urzędników wyemigrowało. Liczni specjaliści zostali też usunięci z pracy. W kierowanym przez komunistów MSZ brakowało więc kadry. Starych specjalistów z jednej strony zastępowano komunistycznymi urzędnikami pochodzenia robotniczego i chłopskiego, z drugiej zaś powstała Akademia Zagraniczna, której program nauczania ukierunkowany był na marksizm-leninizm. W 1950 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało zreorganizowane i utworzono poziomą oraz pionową strukturę operacyjną.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2022-12-22 — zaktualizowane 2023-01-27

Wersje

Jak cytować

Sáringer, J. (2023). Przekształcenie i obsada stanowisk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Węgier w latach 1945-1950. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 19(19). https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.01 (Original work published 22 grudzień 2022)