The Main Security Threats of the West after the Cold War. The Geopolitical Aspect

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.12

Abstrakt

W artykule omówiono niektóre z głównych zagrożeń, z którymi musi się zmierzyć społeczeństwo krajów Zachodu po zakończeniu zimnej wojny. Wydaje się, że kwestia ta budzi szczególne zaniepokojenie ze względu na to, iż obecnie obserwuje się pewne nowe trendy w światowej geopolityce. W związku z transformacją globalnego układu sił po 1991 r. zmieniła się także rola głównych aktorów geostrategicznych i zaczęli pojawiać się nowi aktorzy. Wśród nowych wyzwań dla geostrategicznej pozycji Zachodu są ambicje militarne Federacji Rosyjskiej oraz hegemoniczne aspiracje gospodarcze Chin. Inne zagrożenia obejmują terroryzm, masową migrację, międzynarodową przestępczość zorganizowaną, choroby zakaźne i degradację środowiska.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-01 — zaktualizowane 2022-03-11

Wersje

Jak cytować

Dalinczuk, L. (2022). The Main Security Threats of the West after the Cold War. The Geopolitical Aspect. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 18(18). https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.12 (Original work published 1 wrzesień 2021)