Создание и развитие проправительственных молодежных организаций на территории северо-восточных воеводств межвоенного польского государства

Autor

  • Виталий Кривуть Барановичский государственный университет Факультет педагогики и психологии Беларусь https://orcid.org/0000-0003-1297-5457

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.08

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest rozwojowi prorządowego ruchu młodzieżowego na terenie północno-wschodnich województw Polski w latach 1921-1939.
Ukazano w nim rolę władz polskich i publicznego systemu kształcenia w tworzeniu oraz wsparciu młodzieżowych stowarzyszeń i związków ukierunkowanych na wspieranie władzy. Przeanalizowano liczebność i narodowy skład
wiodących organizacji sanacyjnych – Związku Strzeleckiego, Związku Młodzieży Wiejskiej, Organizacji Młodzieży Pracującej i szeregu innych działających
w północno-wschodnich województwach międzywojennej Polski.
Słowa kluczowe: okres międzywojenny, reżim sanacyjny, organi

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2021-09-01

Jak cytować

Кривуть, В. . (2021). Создание и развитие проправительственных молодежных организаций на территории северо-восточных воеводств межвоенного польского государства. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 18(18). https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.08