Латыши в Полоцком округе БССР

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.07

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie sytuacji społeczności łotewskiej
w okręgu połockim BSRR w latach 1924–1930 i 1935–1938. Autor analizuje
główne skupiska łotewskie, ukazuje zmiany w życiu łotewskich chłopów
w związku z przemianami gospodarczymi i kulturowymi. Szczególną uwagę
zwraca się na działalność Biura Łotewskiego przy Komitecie Okręgowym
KP(b)B w Połocku, które realizowało politykę narodowościową bolszewików
i gromadziło wiele informacji o życiu Łotyszy w latach dwudziestych XX wieku.
W podsumowaniu autor analizuje przemiany społeczne lat 30., które zmieniły
strukturę ludności łotewskiej, a także tragiczne losy Łotyszy w okresie wielkiego terroru.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2021-09-01

Jak cytować

Королёв, М. (2021). Латыши в Полоцком округе БССР. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 18(18). https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.07