На пути к общественному развитию. Информационные технологии и ресурсы в высшем образовании

Autor

  • Игорь Хлебников Карагандинский университет им. Е.А. Букетова Исторический факультет Казахстан https://orcid.org/0000-0002-2695-5580
  • Наталья Донецкая Карагандинский университет им. Е.А. Букетова Философско-психологический факультет Казахстан https://orcid.org/0000-0003-4725-5740

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.04

Abstrakt

Ewolucja stosunków społecznych w nowoczesnych warunkach wymaga od nauczycieli korzystania z zasobów informacyjnych i technologii cyfrowych. Efektywność nie tylko procesu kształcenia na uczelni, ale także stopień
wtórnej socjalizacji młodzieży zależy od intensywności komunikacji w sferze
informacyjnej. Artykuł dotyczy problemu wykorzystania zasobów i technologii
cyfrowych przez wykładowców kazachskich uniwersytetów (na przykładzie regionu Karaganda). Artykuł został przygotowany na podstawie danych z badania socjologicznego (z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety) przeprowadzonego
w uniwersytetach regionu karagandyjskiego w Kazachstanie. Celem badania efektywności wykorzystania technologii i zasobów informatycznych w procesie kształcenia na uczelniach było przedstawienie praktycznych rekomendacji
w celu poprawy jego efektywności. Na podstawie wyników badań stwierdzono,
że na rozwój sfery informacyjno-komunikacyjnej na uczelniach wpływają czynniki „obiektywne” i „subiektywne”. Pierwsze wiążą się z niedociągnięciami w sferze technicznej procesu edukacyjnego, drugie – z brakiem świadomości
niektórych wykładowców na temat nowoczesnych zasobów Internetu w swojej
dziedzinie zawodowej. Zidentyfikowane problemy można przezwyciężyć za pomocą działań, których celem jest zwiększenie szybkości informowania wykładowców o wykorzystaniu zasobów informacyjnych, zwiększenie szybkości łącza
internetowego oraz ogólnego wyposażenia technicznego uniwersytetów.

 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2021-09-01

Jak cytować

Хлебников, И. ., & Донецкая, Н. . (2021). На пути к общественному развитию. Информационные технологии и ресурсы в высшем образовании. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 18(18). https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.04