Kontakt

Conversatoria Litteraria
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Żytnia 39
pokój 3.33, III piętro
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 18 81

Główna osoba do kontaktu

Ewa Kozak
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Telefon 25 643 18 81

Wsparcie techniczne

Marcin Sankowski