Vol. 45 No. 118 (2018): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie

Okładka czasopisma
Published: 2019-05-12

Artykuły