Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej

Authors

  • Jacek Dziwulski
  • Wiesław Harasim

Keywords:

Badania ankietowe, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Obsługa klienta, Usługi telekomunikacyjne

Abstract

W artykule przedstawiono wybrane elementy obsługi klienta mające wpływ na tworzenie wartości dodanej i kreowanie konkurencyjności organizacji na rynku globalnym. Przeprowadzono badania studialne dotyczące obsługi klienta jako wartości dodanej organizacji. Celem badań empirycznych są potrzeby i oczekiwania klientów, jako technikę badawczą zastosowano technikę ankietową. Kwestionariusz ankiety składa się z 16 pytań o charakterze zamkniętym. Pierwsza część pytań odnosi się do obsługi w punktach stacjonarnych, a druga część do obsługi za pośrednictwem Infonetii. Wskazano najistotniejsze kierunki zmian w zarządzaniu strategicznym organizacją.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Dziwulski, J. ., & Harasim, W. (2019). Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 69–76. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/356