Skuteczność e-learningu i jego opłacalność w obszarze logistyki

Authors

  • Mieczysław Adamowicz
  • Mariusz Pyra

Keywords:

E-learning, Efektywność, Logistyka, Skuteczność, Szkolenie

Abstract

Współczesne rozwiązania e-learningowe, oparte na metodach nauki online, mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi kursami i szkoleniami. Należą do nich stały dostęp do materiałów i prezentacji multimedialnych oraz materiałów wideo, interaktywne sposoby sprawdzania postępów oraz dopasowane do uczestników tempo nauki. Często uczestnictwo w tego rodzaju kursach jest tańsze niż w kursach i szkoleniach tradycyjnych. Czy te rozwiązania są skuteczne w przypadku podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu logistyki? Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie przypadku grupy 30 studentów, którzy korzystali z internetowego kursu – Elektroniczna Platforma Logistyczna – przygotowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W artykule przedstawiono istotę rozwiązań e-learningowych, charakterystykę i możliwości Elektronicznej Platformy Logistycznej, definicję oceny skuteczności i efektywności szkolenia. Za cel badania przyjęto próbę oceny efektywności internetowego szkolenia na odległość w zakresie logistyki z wykorzystaniem statystycznej analizy testów kompetencji, którym zostali poddani studenci na wejściu (przed szkoleniem) i wyjściu (po szkoleniu). Na podstawie oceny ich postępów podjęto również próbę określenia wyceny przyrostu kwalifikacji na skutek nauki poprzez obliczenie przyrostu wartości kapitału ludzkiego absolwenta szkolenia e-learningowego.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Adamowicz, M., & Pyra, M. . (2019). Skuteczność e-learningu i jego opłacalność w obszarze logistyki. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 77–82. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/358