Style kierowania jako element zarządzania zespołem w jednostkach instytucji publicznej na przykładzie wydziałów technologii generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad

Authors

  • Arkadiusz Polecki

Keywords:

Instytucja publiczna, Kadra kierownicza, Style kierowania

Abstract

W artykule podjęto próbę zidentyfikowania stylów kierowania wśród kadry kierowniczej jednostki instytucji publicznej, jaką jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Celem opracowania jest wskazanie dominującego stylu kierowania i zarządzania zespołem wśród osób, które zajmują stanowiska kierownicze w wydziałach technologii terenowych oddziałów GDDKiA. Osoby te nie zostały odpowiednio przeszkolone w tym obszarze zarządzania, musiały więc wypracować własne, często intuicyjne, sposoby zarządzania i style kierowania. W artykule wykorzystano współczesne koncepcje stylów kierowania, uzupełnione o analizy z wykorzystaniem badań ankietowych (test LASI, „karta sylwetki”, „siatka kierownicza”). Po analizie statystycznej uzyskanych wyników wyżej wymienionych badań został określony dominujący styl kierowania zarówno dla całej badanej grupy, jak i dla poszczególnych stanowisk kierowniczych z uwzględnieniem płci kierowników.

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Polecki, A. . (2019). Style kierowania jako element zarządzania zespołem w jednostkach instytucji publicznej na przykładzie wydziałów technologii generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 45(118), 55–62. Retrieved from https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/359