Sowietyzacja Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jako proces

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/tem.2023.01.03

Słowa kluczowe:

sowietyzacja, Europa Środkowo-Wschodnia, komunizm

Abstrakt

Ideologia marksistowska zakładała konieczność rozszerzania przyjętych patentów – hasło tzw. rewolucji światowej. W Związku Sowieckim, już po 1917 r., kwestię powyższą potraktowano poważnie. To, co nie powiodło się w 1920 r., rządzący Rosją bolszewicy zrealizowali po 1944 r., przy czym np. sami Polacy mieszkający w Sowietach siłę narzuconych praktyk doświadczyli już wcześniej. Tekst jest interdyscyplinarną analizą mechaniki implikowania wzorców komunistycznych generalnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Wskazano na najważniejsze zjawiska polityczne, społeczne oraz gospodarcze.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Applebaum A., Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956, Warszawa 2013.

Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956, red. S. Poleszak, R. Wnuk, Warszawa 2020.

Baran A.F., Motyka G., Stryjek T., Wnuk R., Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 r., Warszawa 2012.

Bonusiak W., Polityka ludnościowa i ekonomiczna na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 („Zachodnia Ukraina” i „Zachodnia Białoruś”), Rzeszów 2006.

Connelly J., Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956, Warszawa 2014.

Czarna Księga Komunizmu, red. S. Courtois, Warszawa 1999.

Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, Warszawa 2007.

Głowacki A., Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 1997.

Holzer J., Europa Zimnej Wojny, Kraków 2012.

Holzer J., Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000.

Iwanow M., Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja Polska” 1937-1938, Kraków 2014.

Jarosz D., Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000.

Judt T., Historia niedokończona. Francuscy intelektualiści 1944-1956, Warszawa 2012.

Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1947, Warszawa 2019.

Kolář P., Communism in Eastern Europe, [w:] The History of Communism, red. S.A. Smith, Oxford 2014.

Kramer M., Stalin, Soviet policy, and the establishment of a Communist Bloc in Eastern Europe, 1941-1948, [w:] Stalin and Europe. Imitation and domination, 1928-1953, eds. T. Snyder, R. Brandon, New York 2014.

Kramer M., Stalin, the split with Yugoslavia, and the Soviet-East European efforts to reassert control, 1948-1953, [w:] Stalin and Europe. Imitation and domination, 1928-1953, eds. T. Snyder, R. Brandon, New York 2014.

Levin D., The Lesser of Two Evils. Eastern European Jewry under Soviet Rule, 1939-1941, Philadelphia–Jerusalem 1995.

Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa 2022.

Polonsky A., Jews and Communism in the Soviet Union and Poland, [w:] Jews in Leftist Politics. Judaism, Israel, Anti-semitism, and Gender, ed. J. Jacobs, Cambridge 2017.

Roberts G., Stalin’s wartime vision of the peace, 1939-1945, [w:] Stalin and Europe. Imitation and domination, 1928-1953, eds. T. Snyder, R. Brandon, New York 2014.

Roszkowski W., East Central Europe. A concise history, Warszawa 2015.

Shore M., Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, Warszawa 2008.

Słabek H., Historia społeczna Polski (1945-1989), „Dzieje Najnowsze” 1998, Rocznik XXX.

Słabek H., O społecznej historii Polski Ludowej, Warszawa-Kutno 2015.

Słownik języka polskiego PWN. Wydanie nowe, Warszawa 2006.

Sommer T., Operacja Antypolska NKWD 1937-1938, Warszawa 2014.

Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989, Warszawa 2010.

Stroński H., Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939, Warszawa 1998.

Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie. Problemy psychosocjologiczne minionej formacji, Warszawa 1998.

Tomaszewski J., Europa Środkowo-Wschodnia 1944-1968. Powstanie, ewolucja i kryzys realnego socjalizmu, Warszawa 1992.

Turkowski R., Polskie Stronnictwo Ludowe w Kraju (1945-1949), Warszawa 1992.

Viola L., Stalin’s empire: the Gulag and police colonization in the Soviet Union in the 1930s, [w:] Stalin and Europe. Imitation and domination, 1928-1953, eds. T. Snyder, R. Brandon, New York 2014.

Weiss-Wendt A., Murder without hatred. Estonians and the Holocaust, Syracuse 2009.

Wierzbicki M., Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941, Warszawa 2007.

Wierzbicki M., Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką, Warszawa 2007.

Wierzbicki M., Zmiany społeczne i gospodarcze wsi kresowej w latach 1939-1953, [w:] Tygiel narodów. Stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939-1953, red. K. Jasiewicz, Warszawa 2002.

Wierzbicki M., Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie, Warszawa 2006.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Wierzbicki, M. (2023). Sowietyzacja Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jako proces. Tempus, (1). https://doi.org/10.34739/tem.2023.01.03

Numer

Dział

Studia