Zespół redakcyjny

Redakcja:

- dr hab., prof. uczelni Marcin Kruszyński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – redaktor naczelny

- dr Agata Fijuth-Dudek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – zastępca redaktora naczelnego

- dr Artur Goszczyński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - członek redakcji

- płk dr Paweł Orłowski (Lotnicza Akademia Wojskowa) – członek redakcji

- dr Rafał Roguski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - członek redakcji

- mgr Barbara Tekely Skrętowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – członek redakcji

- dr Justyna Maguś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – sekretarz redakcji

- dr Ewelina Górka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – sekretarz redakcji

 

Rada Naukowa:

- prof. Cosmin Budeancă (The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile/University of Bucharest, Rumunia)

- prof. John Connelly (University of California w Berkeley, USA)

- prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)

- prof. dr hab. Rafał Habielski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

- prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

- prof. dr hab. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Polska)

- dr hab. Dariusz Magier, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

- prof. dr hab. Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

- prof. Sorin Radu (Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Rumunia)

- prof. dr hab. Tomasz Schramm (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)

- prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Uniwersytet Wrocławski/Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Polska)

- prof. Stephen Wheatcroft (University of Melbourne, Australia)

- prof. dr hab. Janusz Wrona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

- prof. Akmaral Yskak (Al-Farabi Kazakh National University, Kazachstan)