O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Tempus” - dyscypliny: historia oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Tempus to czasopismo poświęcone historii oraz komunikacji społecznej i mediom w dziejach Polski i świata. W centrum naszego zainteresowania są relacje międzyludzkie – human web – zarówno w wymiarze globalnym jak też lokalnym. Chcemy także odkrywać działania świadczące o transgresji człowieka w przeróżnych wymiarach: kulturowym, narodowym, niezależnie od epok historycznych. Ponadto interesuje nas komunikacja, w tym komunikacja masowa, rola mediów w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym. Dlatego redakcja przyjmuje zgłoszenia od badaczy zajmujących się rozpoznaniem tych problemów w różnych okresach oraz wymiarach. Publikujemy śmiałe uniwersalne uogólnienia oraz monokazualne wyjaśnienia zjawisk, począwszy od tzw. historii politycznej po artykuły z zakresu the Everyday life studies. Dodatkowo czekamy na recenzje książek, omówienia źródeł i sprawozdania z sympozjów.

Tempus w zamyśle członków redakcji to forum akademickiej debaty; agora, gdzie naukowcy reprezentujący różne dyscypliny wiedzy swobodnie wymieniają się opiniami, stymulując rozwój nauki.

Artykuły i materiały należy zgłaszać za pośrednictwem platformy czasopism UwS lub można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: marcin.kruszynski@uph.edu.pl