Kontakt

Główna osoba do kontaktu

Marcin Kruszyński
Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe UPH
Telefon 25 64301520