LOGOPEDIA SENSORYCZNA JAKO WSPARCIE ROZWOJU MOWY DZIECKA. STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2021.21.08

Słowa kluczowe:

speech therapy, sensory integration, sensory processing disorder, speech disorders

Abstrakt

The aim of this study is to present the connections between speech disorders and sensory integration processing and disorders in children’s functioning and suggestions of therapeutic activities. Sensory processing dysfunctions may affect the development of cognitive functions and speech. In this study I would like to emphasize the effectiveness of elements of the sensory integration therapy. Multisensory methods influence the sense of balance. They also shape the child's motor skills, coordination, the ability to plan, and communicate at the same time, stimulating communication and general speech development.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ayres J.A. (2015 ), Dziecko a integracja sensoryczna, Wyd. Harmonia, Gdańsk.
Daniluk B. (2006), Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci, [w:] A. Borkowska,
Ł. Domańska (red.), Neuropsychologia kliniczna dziecka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Emiluta-Rozya D. (2013), Całościowe badanie logopedyczne, Wyd. APS, Warszawa.
Herzyk A. (1998), Afazja dziecięca, „Biuletyn – Czasopismo Polskich Terapeutów
Mowy”, Wyd. Fundacji Orator.
Kordyl Z. (1968), Psychologiczne problemy afazji dziecięcej, PWN, Warszawa.
Maas V.F. (1998), Uczenie się przez zmysły, WSiP, Warszawa.
Odowska-Szlachcic B. (2010), Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu
rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Wyd.
Harmonia, Gdańsk.
Przyrowski Z, Grzybowska E. (2011), Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej,
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI, Warszawa.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim (b.r.), strona internetowa
Poradni, na której autorka publikowała materiały edukacyjno-terapeutyczne
podczas edukacji zdalnej, http://edukacjanaodleglosc.ct8.pl/ (data dostępu:
2.12.2021).

Pobrania

Opublikowane

2021-12-14

Jak cytować

Serzysko-Zdanowska, M. . (2021). LOGOPEDIA SENSORYCZNA JAKO WSPARCIE ROZWOJU MOWY DZIECKA. STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU. Student niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (21 (14). https://doi.org/10.34739/sn.2021.21.08