PANDEMIA KORONAWIRUSA - ZMIANA W ŚWIECIE. ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SZANSE ROZWOJOWE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2020.20.10

Słowa kluczowe:

pandemia, koronawirus, zdrowie psychiczne, zagrożenia, szanse rozwojowe, odporność psychiczna, kryzys

Abstrakt

Pandemia koronawirusa wiąże się z koniecznością adaptacji do nowych warunków. Skutkiem jej może być kolejna pandemia – pandemia zaburzeń psychicznych związanych z przewlekłym stresem. Już przed wybuchem epidemii raporty dotyczące kondycji psychicznej społeczeństw były alarmujące, obecna sytuacja może jeszcze ten stan pogorszyć. Obserwuje się niepokojący wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży, rośnie też liczba samobójstw w najmłodszych grupach wiekowych. W artykule skoncentrowałam się na przyczynach pogarszającej się kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, roli rodziny i szkoły w profilaktyce zaburzeń oraz konieczności zmian systemowych w zakresie pomocy osobom w kryzysie. Artykuł porusza również zagadnienie odporności psychicznej i wykorzystania kryzysu jako szansy rozwojowej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Apel do Ministra Zdrowia o kontynuowanie i wzmacnianie reformy polskiej psychiatrii, https://fdds.pl/apel-do-ministra-zdrowia-o-kontynuowanie-i-wzmacnianie-reformy-polskiej-psychiatrii/, [04.06.2020].
Clough P., Strycharczyk D., (2017), Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju. Wydawnictwo GWP, Gdańsk.
Heitzman J., (2020), Debata ,, Medyczna racja stanu, kapitał – zdrowie narodu’’. https://www.youtube.com/watch?v=irm_q3l_8yY, [10.05.2020]
Heitzman J., (2020), Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, [w:] Psychiatria Polska, https://pulsmedycyny.pl/pandemia-covid-19-niezbedne-sa-inwestycje-na-rzecz-zdrowia-psychicznego-raport-onz-991229, [10.05.2020].
Jak dbać o zdrowie psychiczne, https://forumprzeciwdepresji.pl/jak-dbac-o-swoje-zdrowie-psychiczne, [04.06.2020].
Jankowska M., (2017), Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju. W trosce o zdrowie , ujęcie integralne, „Kwartalnik Naukowy”, 4 (32).
Jerzak M., (2016), Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci i młodzieży a rzeczywistość szkolna, PWN, Warszawa.
Kaferska-Łysek M., (2018), Coraz więcej nastolatków ma problemy psychiczne, a opieki brak, „Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/Zdrowie-/181019908-Coraz-wiecej-nastolatkow-ma-problemy-psychiczne-a-opieki-brak.html, [12.05.2020].
Kubacka-Jasiecka D., (2016), Kryzys emocjonalny i trauma szansą na rozwój i potęgowanie zdrowia. Wątpliwości i pytania, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, t. 22, nr 1, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.57556.
Kobierzycki T., (2001), Kryzysy i rozwój osobowości, Instytut Ego-Analizy „Askeion”, Warszawa.
Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa/, [04.06.2020].
Majewska M., (2020), Pandemia COVID-19: niezbędne są inwestycje na rzecz zdrowia psychicznego [RAPORT ONZ], „Puls Medycyny”, https://pulsmedycyny.pl/pandemia-covid-19-niezbedne-sa-inwestycje-na-rzecz-zdrowia-psychicznego-raport-onz-991229, [30.05.2020].
Piekutkowski J., (2019), Polska w złej kondycji psychicznej, „Więź”, https://wiez.pl/2019/05/06/polska-w-zlej-kondycji-psychicznej/, [15.05.2020].
Santradeu R., (2015), Twój umysł na detoksie. Jak nie zatruwać sobie życia. Wydawnictwo Muza, Warszawa.
Tracz-Dral J., (2019), Zdrowie psychiczne w Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Warszawa.
Wasilewska-Ostrowska K., (2015). Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 14(3).
Tough P., (2014), Jak dzieci osiągają sukces, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-22

Jak cytować

Wojtczuk, A. (2021). PANDEMIA KORONAWIRUSA - ZMIANA W ŚWIECIE. ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SZANSE ROZWOJOWE. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 20(20(13), 101–113. https://doi.org/10.34739/sn.2020.20.10