Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • prof. Inna Fedotenko, Uniwersytet w Tule, Rosja
  • prof. Dora Levterowa, Uniwersytet Płowdiw, Bułgaria
  • prof. Larisa Mitina, Instytut Psychologiczny Rosyjskiej Akademii Pedagogicznej, Moskwa, Rosja
  • prof. Emilia Rangielova, Uniwersytet w Sofii, Bułgaria
  • prof. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Maria Curie-Sklodowska, Polska
  • prof. dr hab. Lesław Pytka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
  • dr Beata Akimiak, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku, Słowacja