Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

neurobiologia
człowiek
mózg społeczny
szlaki neuronalne
autyzm
teoria umysłu

Abstrakt

Autorka dokonuje analizy wybranej literatury naukowej pod kątem charak-terystyki neurobiologicznej mózgu społecznego, teorii umysłu, a także różnic anato-micznych pomiędzy mózgiem osoby z autyzmem a mózgiem osoby neurotypowej w celu określenia najistotniejszego komponentu spektrum zaburzeń autystycznych. Dysfunkcja teorii umysłu jest charakterystyczna wyłącznie dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pogląd o istnieniu teorii umysłu został potwierdzony w badaniach opartych na obrazowaniu mózgu. Następnie poszerzono go o kolejne pojęcie, jakim jest „szlak neuronalny”, odpowiedzialny z relacje społeczne. Artykuł przywołuje badania, które obrazują regiony anatomiczne mózgu człowieka odpowiadające za komunikację społeczną – szlak neuronalny, a także wzorzec spostrzegania społecznego osoby z autyzmem.

https://doi.org/10.34739/sn.2020.20.08
PDF

Bibliografia

Baron-Cohen S., Leslie A.M., Frith U. (1985), Does the Autistic Child Have a ‘Theory of Mind’?, "Cognition”.
Brothers L.A. (2002), The Social Brain: A Project for Integrating Primate Behavior and Neurophysiology in Typical Development, "Annals of the New York Academy of Sciences’, 1145.
Frith U., Looking Back, blog: https://sites.google.com/site/utafrith/personal-links/looking-back-, [data dostępu: 03.11.2020].
Gazzaniga M.S. (1985), The Social Brain: Discovering the Networks of the Mind, Basic Books, New York.
Gotts S.J. et al. (2012), Fractionation of Social Brain Circuits in Autism Spectrum Disorders, "Brain”, 135, no. 9.
Insel T.R., Fernald R.D. (2004), How the Brain Processes Social Information: Searching for the Social Brain, "Annual Review of Neuroscience”, 27.
Kendel E.R. (2020), Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych, Copernicus Center Press, Kraków.
Pelphrey K.A., Carter E.J. (2008), Brain Mechanisms for Social Perception: Lessons from Autism and Typical Development, "Annals of the New York Academy of Sciences”, 1145.
Premack D., Woodruff G. (1978), Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind?, "Behavioral and Brain Sciences”, 1, no. 4.
Schumann C.M. et al. (2010), Longitudinal Magnetic Resonnce Imaging Study of Cortical Development through Early Childhood in Autism, "The Journal of Neuroscience”, 30, no. 12.
Vetulani J., Mazurek M. (2015), Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Vetulani J. (2014), Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków.
Vetulani J. (2014), Piękno neurobiologii, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.