Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy 2017
PDF

Słowa kluczowe

cyberprzestrzeń
świat realny
umiejętności interpersonalne
zagrożenie
nastolatkowie

Abstrakt

Artykuł poświęcono problematyce zanikających umiejętności interpersonalnych nastolatków. Opisano przyczyny i konsekwencje danego zjawiska. Skupiono się na ryzyku, jakie ono za sobą niesie. Wspomniano także, w jaki sposób hamować rozwój opisanej sytuacji.

PDF

Bibliografia

Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa
1996.
Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1995.
Bednarek J., Media w nauczaniu, MIKOM, Warszawa 2002.
Goldstein A.P., McGinnis E., Kształtowanie młodego człowieka, Wydawnictwo
Katolickiej Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN
w Warszawie, Warszawa 2001.
Kaliszewska K., Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
Paluchowski W.J., Internet a psychologia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2009.
Pilch T., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V, Wydawnictwo
Akademickie ŻAK, Warszawa 2006.
Tapscott D., Cyfrowa dorosłość – jak pokolenie sieci zmienia nasz świat,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.