Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Tamara Zacharuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktor : Ewa Jówko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktor statystyczny: Sławomir Sobczak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Sekretarz: Bartłomiej Gaik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktor językowy (jęz. ros.): Aldona Borkowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktor językowy (jęz. angielski.): Karol Księżopolski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach