Redaktor naczelny: Tamara Zacharuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor : Ewa Jówko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor : Beata Bocian-Waszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor statystyczny: Sławomir Sobczak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor językowy (jęz. ros.): Elena Dimitrevna Meleszko, Uniwersytet Pedagogiczny im. L.N. Tołstoja, Tuła, Rosja
Redaktor językowy (jęz. angielski.): Karol Księżopolski, Polska