Zespół redakcyjny

Redaktor naukowy: Tamara Zacharuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor tematyczny: Lesław Pytka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor statystyczny: Antoni Bombik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Redaktor językowy (jęz. ros.): Elena Dimitrevna Meleszko, Uniwersytet Pedagogiczny im. L.N. Tołstoja, Tuła, Rosja