Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualny numer

Tom 20 Nr 20(13) (2020)
Opublikowany lutego 22, 2021

Czasopismo"Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" wydawane od 1997 roku podejmuje szeroko pojętą problematykę edukacji włączającej na wszystkich poziomach edukacji. Zawiera opracowania podnoszące teoretyczne problemy edukacji integracyjnej i inkluzyjnej oraz zawiera praktyczne uwagi dotyczące kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego. Autorzy materiałów publikowanych w czasopiśmie wskazują wielość torów dochodzenia do integracji społecznej, uzyskiwania spoistości społecznej i solidarności międzyludzkiej na różnych poziomach. "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" jest także miejscem prezentowania doświadczeń w zakresie edukacji włączającej w Europie i na świecie. Stałą część publikacji stanowią także praktyczne rozwiązania metodyczne i scenariusze zajęć integracyjnych opracowane i prezentowane przez praktyków: nauczycieli, wychowawców, pedagogów.

"Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy" jest także miejscem prezentowania doświadczeń w zakresie edukacji włączającej w Europie i na świecie. Stałą część publikacji stanowią także praktyczne rozwiązania metodyczne i scenariusze zajęć integracyjnych, opracowane i prezentowane przez praktyków: nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Prezentowane treści mają na celu tworzenie środowiska włączającego i rozwijanie świadomości społecznej, zmianę myślenia o ludziach z niepełnosprawnością, o ich miejscu i roli w społeczeństwie.

Czasopismo "Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy" skierowane jest do naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętą edukacją włączającą na wszystkich poziomach edukacji. Odbiorcami czasopisma są nauczyciele i studenci, rodzice dzieci z niepełnosprawnością, pracownicy socjalni oraz osoby pracujące na co dzień z osobami z niepełnosprawnością.

ISSN: 1689‐6416

INDEKSOWANIE: Index Copernicus ICV 2019:87.36

LICENCJA: Creative Commons - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

CZĘSTOTLIWOŚĆ PUBLIKACJI: rocznik

WYDAWCA: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydawnictwo Naukowe UPH, ul. Żytnia 17/19, DS. 5, 08-110 Siedlce, wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl

Wyświetl wszystkie numery