Analiza retencji wybranych testowych związków chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi

Autor

  • Piotr Ziobrowski
  • Marcin Chutkowski
  • Lidia Zapała
  • Wojciech Zapała

Abstrakt

W niniejszej pracy zbadano wpływ składu fazy ruchomej oraz temperatury na proces retencji trzech testowych związków chemicznych: kofeiny, kwercetyny oraz fenolu w chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC). Określono także ogólną sprawność kolumny dla badanych związków w układach z fazami ruchomymi zawierającymi 70 i 90% [V/V] rozpuszczalnika organicznego. Badania przeprowadzono w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi. Temperaturę zmieniano w zakresie od 20 do 50°C, natomiast objętościowe natężenie przepływu eluentów w zakresie 0,05 do 3 [ml/min]. Otrzymane zależności wykazały istotny wpływ zarówno składu fazy ruchomej jak i temperatury na mechanizm retencji związków testowych. Wykazano także wysoką sprawność kolumny w przypadku badanych układów.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Ziobrowski, P., Chutkowski, M., Zapała, L., & Zapała, W. (2018). Analiza retencji wybranych testowych związków chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi. Camera Separatoria, 10(2), 43–51. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2043

Numer

Dział

oryginal papers