https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/issue/feed Camera Separatoria 2021-02-20T20:46:06+00:00 Bronisław K. Głód camera.separatoria@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>e-ISSN:</strong> 2299-6265</p> <p><strong>ISSN:</strong> 2083-6392</p> <p><strong>DOI:</strong> 10.34739/cs</p> https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2043 Analiza retencji wybranych testowych związków chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi 2021-02-20T20:27:41+00:00 Piotr Ziobrowski ichwz@prz.edu.pl Marcin Chutkowski ichwz@prz.edu.pl Lidia Zapała ichwz@prz.edu.pl Wojciech Zapała ichwz@prz.edu.pl <p><span style="left: 197.633px; top: 420.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00339);">W niniejszej pra</span><span style="left: 310.283px; top: 420.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00299);">cy zbadano wpływ składu fazy ruchomej oraz temperatury na proces retencji trzech </span><span style="left: 94.44px; top: 438.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03527);">testowych związków chemicznych: kofeiny, kwercetyny oraz fenolu w chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC). </span><span style="left: 94.44px; top: 455.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02695);">Określono także ogólną sprawność kolumny dla badanych związ</span><span style="left: 524.917px; top: 455.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02306);">ków w układach z fazami ruchomymi zawierającymi 70 i </span><span style="left: 94.44px; top: 472.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01692);">90% [V/V] rozpuszczalnika organicznego. Badania przeprowadzono w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym </span><span style="left: 94.44px; top: 490.104px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02939);">modyfikowanym grupami aminowymi. Temperaturę zmieniano w zakresie od 20 do 50°C, natomiast objęto</span><span style="left: 851.967px; top: 490.104px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.9984);">ściowe </span><span style="left: 94.44px; top: 507.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05518);">natężenie przepływu eluentów w zakresie 0,05 do 3 [ml</span><span style="left: 482.483px; top: 507.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03686);">/min]. Otrzymane zależności wykazały istotny wpływ zarówno </span><span style="left: 94.44px; top: 524.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02337);">składu fazy ruchomej jak i temperatury na mechanizm retencji związków testowych. Wykazano także wysoką sprawność </span><span style="left: 94.44px; top: 541.708px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03205);">kolumny w przypadku bad</span><span style="left: 268.033px; top: 541.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04364);">anych układów.</span></p> 2018-12-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2044 Metodyka oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD 2021-02-20T20:32:47+00:00 Edyta Słupek edyta.slupek@pg.edu.pl Patrycja Makoś patrycja.makos@pg.edu.pl Marian Kamiński markamin@pg.edu.pl <p><span style="left: 201.033px; top: 432.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06388);">W pracy przedstawiono wyniki badań oraz opracowaną w ich rezultacie metodykę ilościowego </span><span style="left: 94.44px; top: 449.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02726);">oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych z </span><span style="left: 94.44px; top: 466.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01748);">wykorzystaniem techn</span><span style="left: 246.233px; top: 466.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01362);">iki chromatografii cieczowej (RP</span><span style="left: 470.483px; top: 466.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 475.483px; top: 466.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03077);">HPLC</span><span style="left: 515.717px; top: 466.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 520.717px; top: 466.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0332);">RID</span><span style="left: 546.517px; top: 466.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 551.517px; top: 466.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.09342);">UV</span><span style="left: 572.317px; top: 466.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 577.317px; top: 466.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03586);">VIS/DAD). Najbardziej przydatną do zbadania </span><span style="left: 94.44px; top: 484.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02104);">sumarycznej zawartości inhibitorów w próbkach rzeczywistych okazało się zastosowanie warunków chromatografii </span><span style="left: 94.44px; top: 501.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03434);">wykluczania jonowego (IExclC) z kolumną Shodex (1) SH1011,</span><span style="left: 519.117px; top: 501.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02229);">7 μm, 8x300 mm, przy natężeniu przepływu (1,2 mL/min) </span><span style="left: 94.44px; top: 518.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02993);">eluentu o składzie H</span><span style="left: 240.833px; top: 524.033px; font-size: 10px; font-family: sans-serif;">2</span><span style="left: 246.433px; top: 518.708px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00938);">O + 0,2% HCOOH </span><span style="left: 388.883px; top: 518.708px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01281);">z termostatowaniem kolumny w 60</span><span style="left: 634.317px; top: 518.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00845);">°C oraz objętości dozowania brzeczki </span><span style="left: 94.44px; top: 535.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01583);">fermentacyjnej v=50 μL. Metodyka charakteryzuje się niskimi wartościami granicy wykrywalności (0,</span><span style="left: 790.167px; top: 535.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00608);">073 mg/L) oraz </span><span style="left: 94.44px; top: 553.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02973);">oznaczalności (0,219 mg/L), szerokim zakresem liniowości (0,219</span><span style="left: 537.917px; top: 553.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 542.717px; top: 553.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04276);">3,600) oraz dobrą powtarzalnością (RSD poniżej 4,4 </span><span style="left: 94.44px; top: 570.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02872);">%). Opracowana metodyka została z powodzeniem zastosowana do zbadania sumarycznej zawartości inhibitorów w </span><span style="left: 94.44px; top: 587.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00895);">rzeczywistych próbk</span><span style="left: 228.833px; top: 587.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0127);">ach brzeczek fermentacyjnych z oznaczeniem dodatkowym zawartości monocukrów</span>.</p> 2018-12-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2045 Metodyka rozdzielania i oznaczania lotnych inhibitorów fermentacji w brzeczkach fermentacyjnych ciemnej fermentacji, techniką GC-MS 2021-02-20T20:37:16+00:00 Patrycja Makoś patrycja.makos@pg.edu.pl Edyta Słupek edyta.slupek@pg.edu.pl Marian Kamiński markamin@pg.edu.pl <p><span style="left: 197.433px; top: 436.104px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07734);">W pracy przedstawiono opracowaną w wyniku badań metodykę identyfikacji i oznaczania inhibitorów </span><span style="left: 94.44px; top: 453.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01);">fermentac</span><span style="left: 161.24px; top: 453.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.978411);">ji w brzeczkach fermentacji ciemnej z biomasy ligno</span><span style="left: 518.917px; top: 453.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 523.917px; top: 453.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.989299);">celulozowej, z wykorzystaniem ekstrakcji ciecz</span><span style="left: 841.367px; top: 453.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 846.367px; top: 453.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.957672);">ciecz w </span><span style="left: 94.44px; top: 470.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0289);">sprzężeniu z chromatografią gazową ze spektrometrem mas (LLE</span><span style="left: 568.317px; top: 470.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 573.317px; top: 470.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01636);">GC</span><span style="left: 595.717px; top: 470.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 600.717px; top: 470.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04833);">MS). W ramach badań dokonano doboru </span><span style="left: 94.44px; top: 488.104px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01917);">korzystnych warunków ekstrakcji ciecz</span><span style="left: 351.083px; top: 488.108px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 356.083px; top: 488.108px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00848);">ciecz, w ty</span><span style="left: 425.883px; top: 488.104px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02003);">m: pH, objętości rozpuszczalnika ekstrakcyjnego, czasu ekstrakcji oraz </span><span style="left: 94.44px; top: 505.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0507);">warunków wirowania. Opracowana metodyka charakteryzuje się niskimi wartościami granicy wykrywalności (0,0086 </span><span style="left: 889.767px; top: 505.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">–</span><span style="left: 94.44px; top: 522.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.09648);">3,75 mg/L) i oznaczalności, dobrą powtarzalnością i szerokim zakresem lini</span><span style="left: 673.117px; top: 522.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07289);">owości. W próbkach brzeczek </span><span style="left: 94.44px; top: 539.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06812);">fermentacyjnych, zidentyfikowano trzy inhibitory fermentacji (furfural, gwajakol i syringol) w stężeniach w zakresie od </span><span style="left: 94.44px; top: 557.104px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04936);">0,04 do 2,45 mg/L. Dodatkowo, osiem innych inhibitorów, w tym głównie lotne kwasy tłuszczowe w stężeniach od</span><span style="left: 868.767px; top: 557.108px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03641);">2,86 </span><span style="left: 94.44px; top: 574.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06411);">do 956 mg/L zidentyfikowano w brzeczkach, w trybie SCAN. Wyniki badań, wskazują na konieczność monitorowania </span><span style="left: 94.44px; top: 591.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02473);">przebiegu procesu fermentacji ciemnej w zakresie powstawania inhibitorów fermentacji, których obecność wpływa </span><span style="left: 94.44px; top: 608.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01966);">toksycznie na mikroorganizmy wy</span><span style="left: 318.083px; top: 608.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0281);">twarzające biowodór.</span></p> 2018-12-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2046 Zmiany właściwości antyoksydacyjnych miodów podczas ich fermentacji 2021-02-20T20:41:25+00:00 Adrian Szabrański bkg@onet.eu Paweł Wantusiak bkg@onet.eu Paweł Piszcz pawelpiszcz@o2.pl Bronisław Głód bkg@onet.eu <p><span style="left: 197.033px; top: 469.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07945);">Celem pracy było zbadanie czy proces fermentacji (na różnych jego etapach) miodu wpływa na jego </span><span style="left: 94.44px; top: 487.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0367);">właściwości antyoksydacyjne. Ponadto zbadano wpływ różnych dodatków (moszczy owocowych i ziół) na nie. Aby móc </span><span style="left: 94.44px; top: 504.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02107);">przedyskutowa</span><span style="left: 194.633px; top: 504.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02715);">ć mechanizm tych zmian pomiary odniesiono do rodników różnej mocy (hydroksylowych i DPPH), a takż</span><span style="left: 889.567px; top: 504.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01917);">e </span><span style="left: 94.44px; top: 521.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02757);">do pomiarów amperometrycznych </span><span style="left: 328.683px; top: 521.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04864);">(w układzie przepływowym, HPLC). Wyniki te skorelowane zostały </span><span style="left: 784.967px; top: 521.708px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01719);">m.in. </span><span style="left: 823.367px; top: 521.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03303);">z całkowitą </span><span style="left: 94.44px; top: 538.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03252);">zawartością polifenoli. Aby przedyskutować kor</span><span style="left: 426.083px; top: 538.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0287);">elacje otrzymane różnymi technikami zbadano dodatkowo stężenie </span><span style="left: 94.44px; top: 556.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02953);">etanolu i cukrów w badanych próbkach.</span></p> 2018-12-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2047 Zastosowanie dwukolumnowej adsorpcyjnej chromatografii gazowej do rozdzielania i oznaczania gazów powstających podczas fermentacyjnego wytwarzania bio-wodoru 2021-02-20T20:46:06+00:00 Piotr Rybarczyk piotr.rybarczyk@pg.edu.pl Patrycja Makoś patrycja.makos@pg.edu.pl Marian Kamiński markamin@pg.edu.pl <p><span style="left: 196.633px; top: 465.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03429);">Bio</span><span style="left: 218.433px; top: 465.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 223.433px; top: 465.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04837);">wodór może być otrzymywany </span><span style="left: 437.683px; top: 465.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02);">m.in. </span><span style="left: 476.683px; top: 465.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.995568);">w wyniku przetwarzania biomasy ligno</span><span style="left: 739.967px; top: 465.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 744.967px; top: 465.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998885);">celulozowej (BMLC) w </span><span style="left: 94.44px; top: 482.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06679);">procesach fermentacji ciemnej, realizowanej w atmosferze beztlenowej, lub o niskiej zawartości tlenu, najczęściej w </span><span style="left: 94.44px; top: 500.108px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.002);">atm</span><span style="left: 119.44px; top: 500.104px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01231);">osferze azotu. Ważne znaczenie w badaniach optymalizacji warunków ciemnej fermentacji ma analityka składu </span><span style="left: 94.44px; top: 517.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02083);">powstających w procesie mieszanin gazów, które </span><span style="left: 426.883px; top: 517.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">- </span><span style="left: 436.283px; top: 517.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02311);">poza wodorem, zawierają głównie: CO</span><span style="left: 693.317px; top: 522.633px; font-size: 10px; font-family: sans-serif;">2</span><span style="left: 698.967px; top: 517.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03603);">, CH</span><span style="left: 728.967px; top: 522.633px; font-size: 10px; font-family: sans-serif;">4 </span><span style="left: 738.967px; top: 517.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03016);">oraz niewielkie stężenia </span><span style="left: 94.44px; top: 534.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">O</span><span style="left: 106.04px; top: 539.833px; font-size: 10px; font-family: sans-serif;">2</span><span style="left: 111.64px; top: 534.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02776);">. Wyniki wcześniejszych naszych </span><span style="left: 358.283px; top: 534.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05657);">badań pokazują, że z wykorzystaniem długiej (6.5 m) kolumny pakowanej </span><span style="left: 94.44px; top: 551.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02384);">adsorbentem Porapak Q o </span><span style="left: 274.833px; top: 551.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03222);">ziarnach wypełnienia 100 </span><span style="left: 447.483px; top: 551.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">–</span><span style="left: 460.083px; top: 551.908px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04957);">120 MESH</span><span style="left: 532.517px; top: 551.904px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01921);">, przy zastosowaniu azotu jako gazu nośnego, możliwe </span><span style="left: 94.44px; top: 569.104px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03586);">jest rozdzielenie w warunkach izotermicznych oraz oznaczenie w/w składnikó</span><span style="left: 617.317px; top: 569.108px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02237);">w mieszanin gazowych</span><span style="left: 778.567px; top: 569.108px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01851);">z wykorzystaniem </span><span style="left: 94.44px; top: 586.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04741);">detektora cieplno</span><span style="left: 209.833px; top: 586.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 214.833px; top: 586.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01351);">przewodnościowego</span><span style="left: 356.083px; top: 586.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04032);">(TCD), przy czasie analizy ok. 10 minut. W niniejszej pracy przedstawiono układ </span><span style="left: 94.44px; top: 603.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02661);">aparatu, porównawcze wyniki rozdzielania oraz korzystną metodykę analityczną oznaczania w/w składników</span><span style="left: 819.367px; top: 603.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00591);">gazowych z </span><span style="left: 94.44px; top: 620.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06687);">zastosowaniem dwóch równolegle usytuowanych i stosowanych naprzemiennie kolumn pakowanych, jednej z </span><span style="left: 94.44px; top: 638.108px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02775);">polimerowym adsorbentem typu Porapak Q oraz drugiej</span><span style="left: 471.683px; top: 638.108px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.889167);">z </span><span style="left: 483.083px; top: 638.104px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02763);">sitem molekularnym 5 A. Porównano zastosowanie azotu albo </span><span style="left: 94.44px; top: 655.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01969);">helu jako gazu nośnego. Zastosow</span><span style="left: 339.483px; top: 655.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01621);">ano dwa szeregowo połączone detektory </span><span style="left: 632.917px; top: 655.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">– </span><span style="left: 648.917px; top: 655.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03795);">detektor </span><span style="left: 710.567px; top: 655.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0363);">cieplno</span><span style="left: 758.367px; top: 655.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 763.367px; top: 655.304px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01038);">przewodnościowy</span><span style="left: 889.367px; top: 655.308px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0525);">o </span><span style="left: 94.44px; top: 672.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01599);">średniej czułości oraz detektor płomieniowo</span><span style="left: 398.683px; top: 672.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 403.483px; top: 672.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03013);">jonizacyjny (FID), </span><span style="left: 530.917px; top: 672.504px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01524);">charakteryzujący się niskim progiem wykrywalności</span><span style="left: 894.367px; top: 672.508px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.09143);">i </span><span style="left: 94.44px; top: 689.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00112);">możliwością </span><span style="left: 185.633px; top: 689.708px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00366);">oznaczani</span><span style="left: 253.033px; top: 689.708px; font-size: 15px; font-family: sans-serif;">a </span><span style="left: 271.833px; top: 689.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04335);">śladowych zawartości lotnych węglowodorów i</span><span style="left: 614.317px; top: 689.704px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04858);">innych lotnych organicznych składników </span><span style="left: 94.44px; top: 707.138px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03116);">obecnych w gazie fermentacyjnym, także innego typu niż pochodzącym z fermentacji ciemnej. Studia i badania tej pracy </span><span style="left: 94.44px; top: 724.338px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04948);">doprowadziły do wniosków, dotyczących korzystnych zasad postępowania w zakresie analityki mieszanin </span><span style="left: 817.367px; top: 724.342px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.982151);">gazowych z </span><span style="left: 94.44px; top: 741.538px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05835);">fermentacji ciemnej i innego rodzaju fermentacji, zarówno w zakresie w/w głównych składników mieszanin gazowych </span><span style="left: 94.44px; top: 758.738px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04054);">obecnych w gazach fermentacyjnych, jak i w zakresie badania śladowych zawartości w gazach fermentacyjnych takich </span><span style="left: 94.44px; top: 776.138px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05514);">składników, jak CO, </span><span style="left: 246.833px; top: 776.142px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04377);">COS, NH</span><span style="left: 314.683px; top: 781.467px; font-size: 10px; font-family: sans-serif;">3</span><span style="left: 320.283px; top: 776.142px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08188);">, PH</span><span style="left: 354.883px; top: 781.467px; font-size: 10px; font-family: sans-serif;">3</span><span style="left: 360.483px; top: 776.142px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04294);">, SO</span><span style="left: 395.883px; top: 781.467px; font-size: 10px; font-family: sans-serif;">2 </span><span style="left: 411.083px; top: 776.138px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04083);">oraz różnych lotnych związków organicznych, obecnych nad płynną </span><span style="left: 94.44px; top: 793.338px; font-size: 15px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02209);">powierzchnią w bioreaktorze fermentacji.</span></p> 2018-12-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0