O czasopiśmie

PM = 5.00; ICV = 52.49 (2017)

 

Users have the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles

 

Editorial Address

Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemistry
University of Natural Sciences and Humanities
3-Maja 54 Str., 08-110 Siedlce, Poland
phone: +48 (25) 643 10 40
e-mail:
camera.separatoria@gmail.com
URL: dach.ich.uph.edu.pl/camera_separatoria.html


Department of Chemical and Process Engineering, Chemical Faculty
Gdansk University of Technology
Gabriela Narutowicza 11/12 Str., 80-233 Gdansk, Poland
phone: +48 (58) 347 17 29
e-mail:
marian.kaminski@pg.gda.pl
URL: www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/index.php/pl

 

Language of publication  

                                         Abstracts                         English, Polish

                                         Full texts                         English, Polish

                                         Frequency                       2 issues per year

 

Indexed In: DOAJ, Index Copernicus, BazTech, YADDA, naukowiec.org, ImpactFactor.pl, YumPu, Google Scholar, Arianta, EZB, European XFEL PubDB, WorldCat, DocPlayer, SearchWorks, JournalIndex, JuSER, JIFactor, HKUL, PCsearch, Chemistry Subject Gateway, CiteFactor, Nukat, PBN - Polska Bibliografia Naukowa, POL-index

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

 

Instructions for Authors

http://dach.ich.uph.edu.pl/cs/CamSep_w_e.pdf 

http://dach.ich.uph.edu.pl/cs/CamSep_w.p.pdf

 

OŚWIADCZENIE / ZAPORY GHOSTWRITING I GUEST-AUTORSHIP

Zgodnie z wytycznymi MNiSzW oraz dbając o rzetelność naukową publikacji Redakcja Camera Separatoria wdraża procedury wykluczające nieetyczne działania przy publikowaniu wyników badań. Warunkiem publikacji artykułu jest ich zachowanie przez Autorów. Przejawy braku rzetelności i działań nieetycznych będą dokumentowane przez redakcję. Po zakwalifikowaniu publikacji do druku Autor korespondujący zobowiązany jest do przesłania oświadczenia, że wszyscy współautorzy brali czynny udział w jej przygotowaniu i są współposiadaczami praw autorskich. Aby autorstwo było uzasadnione musi opierać się na istotnym wkładzie do (i) opracowania idei (koncepcji) pracy, (ii) wykonania eksperymentu, (iii) analizy i/lub interpretacji danych, (iv) opracowaniu artykułu i jego krytycznej oceny. Nie zalicza się do tego udziału działania polegającego jedynie na zbieraniu funduszy lub zbieraniu danych oraz nadzorowanie pracy. W oświadczeniu musi się także znajdować zapis o niepominięciu w składzie zespołu autorskiego nikogo, kto wniósł istotny wkład badawczy w powstanie pracy. Redakcja może dodatkowo zwrócić się Autorów o wskazanie tego z nich, który ma największy udział w publikacji i procentowego udziału pozostałych autorów, a także podania który z autorów jest twórcą koncepcji badawczej, metodyki badań, analizy wyników itd.

 

Przepisy etyczne
Ważne jest, aby uzgodnić standardy etycznych zachowań dla wszystkich zaangażowanych w działania publikacji: autora, redaktora czasopisma, recenzenta, wydawcy i społeczeństwa czasopism. Redaktorzy i recenzent są zobowiązani do zapewnienia, że reklama, przedruk lub inny przychód komercyjny, nie ma wpływu na decyzje redakcyjne. Nie mogą oni ujawniać żadnych informacji na temat przedstawionego rękopisu do kogokolwiek innego niż autora artykułu. Niepublikowane materiały, ujawnione w przedstawionej pracy, nie mogą być używane przez redaktorów/recenzentów, jako część własnych badań bez pisemnej zgody autora. Powielanie lub adaptacja opublikowany wcześniej tabel, rycin, ilustracji lub obszernych cytatów z innych źródeł, akceptowana jest tylko za posiadaniem odpowiedniej pisemnej zgody autora.

 

Formularz recenzji PL

Review form EN