Zespół redakcyjny

Editors-in-Chief

Bronisław K. Głód (Siedlce)                                          bkg@onet.eu

Marian A. Kamiński (Gdańsk)                                     marian.kaminski@pg.gda.pl

Honorary Editor

Edward Soczewiński (Lublin)

Editors (Reviewers)

Monika Asztemborska (Warszawa)

Grzegorz Boczkaj (Gdańsk)

Tadeusz Dzido (Lublin)                                              tadeusz.dzido@am.lublin.pl

Bronisław K. Głód (Siedlce)

Marian Kamiński (Gdańsk)

Paweł Piszcz (Siedlce)

Mieczysław Sajewicz (Katowice)

Piotr M. Słomkiewicz (Kielce)                                   piotr.slomkiewicz@ujk.kielce.pl

Piotr Stepnowski (Gdańsk)                                       sox@chem.univ.gda.pl

Monika E. Waksmundzka-Hajnos (Lublin)              monika.hajnos@am.lublin.pl

Wojciech Zapała (Rzeszów)                                      ichwz@prz.edu.pl

Andrzej Stołyhwo (Gdańsk, Warszawa)

Technical Editors

Paweł Piszcz                                                               pawelpiszcz@o2.pl