Badanie właściwości adsorpcyjnych asfaltenów z wykorzystaniem techniki odwróconej chromatografii gazowej

Autor

  • Maksymilian Plata-Gryl
  • Malwina Momotko
  • Grzegorz Boczkaj

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania asfaltenów w procesach adsorpcji z fazy gazowej. Wykorzystując technikę odwróconej chromatografii gazowej zbadano właściwości powierzchniowe asfaltenów, takie jak wartość składowej dyspersyjnej i specyficznej swobodnej energii powierzchniowej oraz właściwości elektronodonorowe i elektronoakceptorowe powierzchni asfaltenów. Dodatkowo wyznaczono izotermy adsorpcji dla wybranych lotnych związków organicznych. Uzyskane wyniki wykazały, że asfalteny posiadają unikalne właściwości sorpcyjne i mogą być wykorzystane w procesach adsorpcji do oczyszczania gazowych strumieni procesowych. Otrzymane wartości składowej dyspersyjnej swobodnej energii powierzchniowej są porównywalne do wartości uzyskiwanych dla aktywowanego tlenku glinu.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Plata-Gryl, M., Momotko, M., & Boczkaj, G. (2018). Badanie właściwości adsorpcyjnych asfaltenów z wykorzystaniem techniki odwróconej chromatografii gazowej. Camera Separatoria, 10(1), 29–36. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2042

Numer

Dział

oryginal papers