Kościół unicki w Polsce w latach 1596-1875

Autor

  • Klaudia Tarasiuk UPH w Siedlcach

Słowa kluczowe:

Polska, katolicy, unici, prześladowania, rusyfikacja

Abstrakt

Artykuł ukazuje powstanie i działalność Kościoła unickiego. Do czasu upadku Polski mógł on rozwijać się. Zmieniał się on w tym czasie, upodabniając się do Kościoła katolickiego. Po 1795 r. unici znaleźli się głównie pod panowaniem rosyjskim. Władze carskie od początku dążyły do likwidacji Kościoła unickiego i włączenia jego wyznawców do prawosławia. Ostatecznie zostało to zrealizowane w 1875 r. Po tym roku Kościół unicki przetrwał tylko pod panowaniem austriackim. Tam jednak miał specyficzny charakter. Stał się jednym z filarów odrodzenia narodowego Ukraińców

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-01