Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Historyków
Instytutu Historii
UPH w Siedlcach
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce

Główna osoba do kontaktu

Wojciech Jarosławski
IH UPH

Wsparcie techniczne

Piotr Świtalski