O czasopiśmie

Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Historyków UPH, zawiera artykuły studentów, doktorantów oraz absolwentów studiów historycznych. Publikujemy wyniki badań młodych naukowców oraz pasjonatów, przedstawiamy ich spojrzenie na wydarzenia z różnych epok historycznych. Zamieszczane są też recenzje najnowszych książek ukazujących się na rynku wydawniczym. W komunikatach znajdują się najlepsze prace z corocznego Ogólnopolskiego Konkurusu Historycznego dedykowanego młodzieży szkół średnich z terenu Mazowsza i Podlasia oraz sprawozdania z przebiegu konferencji naukowych.

Czasopismo Officina Historiae, zostało pierwszy raz wydane w 2018 roku, jest młodym projektem  skierowanym do pasjonatów historii, zainteresowanych publikowaniem oraz czytaniem zamieszczanych tu prac.