Zespół redakcyjny

Rada Naukowa: dr hab. Dariusz Magier, dr hab. Katarzyna Maksymiuk, dr Rafał Roguski, dr hab. Maria Starnawska, dr hab. Dorota Wereda, dr hab. Sergiusz Leończyk

Redakcja: Anna Kłoś (redaktor naczelny), Aleksandra Gugała (współredaktor), Wojciech Jarosławski (sekretarz), Anita Smyk (redaktor językowy),  Anna Madej (redaktor językowy),  Kamil Butrym (członkowie redakcji)

Recenzenci współpracujący: Prof. dr hab. Szymon Olszaniec -UM Toruń, dr hab. Katarzyna Balbuza-Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Joanna Szady-KUL, dr hab. Jacek Chachaj-KUL, dr Tomasz Czarnota - UMCS, dr Rafał Drabik - IPN Lublin