Uniwersytet w czasie i przestrzeni – wymiary biurokracji Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego w Siedlcach (University in time and space – dimensions of bureaucracy at the Siedlce University of Natural Science and Humanities)

Autor

 • Marcin Barej Uniwersytet w Siedlcach
 • Joanna Borkowska Uniwersytet w Siedlcach
 • Klaudia Czarnocka Uniwersytet w Siedlcach
 • Paweł Dziwulski Uniwersytet w Siedlcach
 • Iza Gajownik Uniwersytet w Siedlcach
 • Nina Izdebska-Kanteluk Uniwersytet w Siedlcach
 • Bartłomiej Kur Uniwersytet w Siedlcach
 • Beata Magier Uniwersytet w Siedlcach
 • Artemi Romanovich Uniwersytet w Siedlcach
 • Andrzej Waszczuk Uniwersytet w Siedlcach
 • Magdalena Zając Uniwersytet w Siedlcach

Słowa kluczowe:

biurokracja, uniwersytet, Siedlce, UPH

Abstrakt

Tekst skupia się na próbie wymiarowania biurokracji uniwersyteckiej na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest to podstawą do zaproponowania strategii zmniejszenia biurokracji oraz identyfikacji czynników, które mogą przyczynić się do jej wzrostu. Metody badawcze obejmują analizę literatury, obserwację i badania ankietowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-12