Prywatne muzea militariów w Polsce i ich znaczenie dla badań historycznych (Private military museums in Poland and their importance for historical research)

Autor

  • Wojciech Dominik Jarosławski Uniwersytet w Siedlcach

Słowa kluczowe:

muzeum prywatne, muzeum wojskowe, współpraca w dziedzinie historii

Abstrakt

Artykuł przedstawia rozwój i znaczenie prywatnych muzeów w Polsce dla badań historycznych.
Autor próbuje udowodnić potrzebę gromadzenia i zabezpieczania eksponatów historycznych
w niepaństwowych placówkach muzealnych oraz ich wpływ na popularyzację historii

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-12