Zjawisko przestępczości pospolitej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i jego przeobrażenia w latach 1939-1945 (The phenomenon of common crime on the territory of the General Government and its transformations in the years 1939-1945)

Autor

  • Anna Madej Uniwersytet w Siedlcach

Słowa kluczowe:

Generalne Gubernatorstwo, przestępczość pospolita, policja „granatowa”

Abstrakt

Tematem artykułu jest przybliżenie problemu zmian zachodzących w przestępczości
pospolitej na obszarze Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1945. Przy ograniczonej możliwości
przedstawienia stanu ilościowego popełnianych przestępstw autorka dokonała analizy ich struktury.
Wskazała na zupełnie nowe rodzaje przestępstw, które pojawiły się w okresie okupacji, w tym
wymierzonych głównie przeciwko ludności żydowskiej. Dostrzegła również postępującą brutalizację
działań przestępców. Podjęto także próbę wskazania przyczyn prowadzących do rozwoju przestępczości.
Analiza została zilustrowana przykładami zaczerpniętymi z akt polskiej policji „granatowej”,
zdeponowanymi w Archiwum Państwo-wym w Lublinie oraz opisami występującymi w dostępnej
literatury przedmiotu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-12