„Oblicza pacyfikowania dążeń narodu w dziejach Polski – rozważania w 40 rocznicę wprowadzenia stan wojennego”

Autor

  • Magdalena Skibniewska

Abstrakt

Zgodnie z hasłami głoszonymi przez komunistyczną propagandę Polska Rzeczpospolita Ludowa miała być rajem dla ludu pracującego miast i wsi, dla robotników i rolników. Jednak rzeczywistość była zupełnie inna. Pamiętano, że władza i ustrój PRL zostały Polakom narzucone przez ZSRR.

U źródeł konfliktów społeczeństwa z władzą ludową można wymienić terror polityczny w pierwszych latach po II wojnie światowej, cenzurę, odrzucenie przez władzę religii, tradycji patriotycznych, kryzys gospodarczy m.in. brak mieszkań, fatalne zaopatrzenie sklepów. Zwykli obywatele borykali się z wieloma codziennymi problemami, a jednocześnie widzieli, że przedstawiciele władzy mieli dostęp do towarów, których brakowało na rynku.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-02