Rekonstrukcja historyczna jako zjawisko kulturowe

Autor

  • Grzegorz Lewandowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Rekonstrukcja historyczna jest jednym z współczesnych zwyczajów, który w swej istocie nierozerwalnie powiązany jest z tradycją i przeszłością. W dzisiejszych czasach takie odtwórstwo historyczne i podobne działania mają na celu popularyzację i próby zachowania historii i dziedzictwa narodowego. Celem niniejszej pracy jest badanie powiazań między tymi zjawiskami w sposób kompleksowy i określenie roli „rekonstruktora” w społecznym poglądzie jako nowej wartości zjawiska kulturowego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-02