Działalność Julii Brystygier w organach bezpieczeństwa państwa wymierzona przeciwko Kościołowi Katolickiemu w latach 1950-1956

Autor

  • Damian Fiołek UPH w Siedlcach

Słowa kluczowe:

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Departament III, Departament V, komunizm, stalinizm, PRL, kościół

Abstrakt

Artykuł przedstawia działalność pułkownik Julii Brystiger jako funkcjonariuszki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, kierującej (jako dyrektor) pionem społeczno-politycznym resortu od
1945 roku. Autor poświęca szczególną uwagę aktywności wyżej wymienionej w okresie stalinizmu w Polsce tj. po 1949 roku wymierzoną przeciwko związkom wyznaniowym (ze szczególnym uwzględnieniem
kościoła katolickiego) próbując sformułować odpowiedź odnośnie metod i skuteczności pracy operacyjnoanalitycznej dyrektor Brystiger. Na podstawie podanych przykładów dokonano próby obiektywnej oceny
znaczenia wzrostu pozycji Julii Brystiger w ówczesnym partyjno-rządowym układzie władzy. Przedstawiono tło epoki jako źródło uwarunkowań sytuacyjnych. Zastosowano liczne materiały archiwalne celem
zobrazowania zachodzących zjawisk i weryfikacji postawionych hipotez. Podsumowanie stanowi potwierdzenie postawionej hipotezy badawczej.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-26