Jan Amos Komeński w epoce współczesności. Odczytania – kontynuacje – krytyka

Oddajemy do rąk Czytelnika zainteresowanego Janem Amosem Komeńskim – jego życiem, wszechstronną działalnością i twórczością – piąty tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologiczych, seria Pedagogika” / „Siedlce Comeniological Research Bulletin, Pedagogy Series”. Jako czasopismo SZK zostały indeksowane w międzynarodowej bazie INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL. W bieżącym roku publikacja „zaistniała” jako czasopismo, które pomyślnie przeszło ewaluację. Uzyskało za tom IV (2017 rok) wskaźnik ewaluacji (ICV) 75,37 i znalazło się na międzynarodowej liście czasopism ICI Journals Master List / ICI World of Journals. W październiku 2018 roku wzięło udział w konkursie ministerialnym: Wsparcie dla czasopism naukowych i zostało jego beneficjentem.

Artykuły

Sławomir Sztobryn
23-31
Znaczenie i obecność myśli pedagogicznej Jana Amosa Komeńskiego w prądach i kierunkach pedagogiki Nowego Wychowania
Plik PDF
Janina Florczykiewicz
33-42
Myśl pedagogiczna Jana Amosa Komeńskiego a założenia Nowego Wychowania
Plik PDF
Manfred Richter
43-60
Lesungen und fortsetzung idee Johann Amos Komeńský nach 1989
Plik PDF
Myroslava Tkachuk, Inna Osadchenko, Alexander Kobernyk
61-73
Modern interpretation of psychodidactic ideas of J.A. Comenius
Plik PDF
Олександр Коберник, Інна Осадченко, Мирослава Ткачук
75-87
Сучасна інтерпретація психодидактичних ідей Я.А. Коменського
Plik PDF
Jelena Maksimović, Jelena Osmanović, Aleksandra Milanović
89-104
John Amos Comenius’ contribution to the development of the didactic methodology
Plik PDF
Jelena Maksimović, Jelena Osmanović, Aleksandra Milanović
105-119
Značaj Jan Amosa Komenskog za razvoj metodologije pedagogije
Plik PDF
Ewa Jagiełło
121-168
Program Jana Amosa Komeńskiego rozumnego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym a współpraca przedszkola z rodzicami dzieci w recepcji współczesnych nauczycieli przedszkola
Plik PDF
Lubomír Hampl
169-186
Proroctví Jana Ámose Komenského pro Český Národ uskutečňované jako jeho dědictví v současnosti – odhady, pokračování, kritika
Bernhard Josef Stalla
187-209
Johann Amos Komenský und seine pädagogischen ideen in Europa heute
Plik PDF
Barbara Sitarska
211-250
Jan Amos Komeński w trzecim tysiącleciu
Plik PDF
Manfred Richter
253-260
Werner Korthaase mitbegründer und ehrenvorsitzender der Deutschen Comeniusgesellschaft, träger hoher deutscher, ukrainischer und tschechischer auszeichnungen; netzwerker im kulturtransfer
Plik PDF