Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO PUBLIKOWANIA W X tomie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”

Zapraszamy do publikowania w X tomie czasopisma „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA” pt. „IMPLEMENTACJE MYŚLI JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ NAUCE” (2024).

Tom ten będzie poświęcony Pani Profesor Barbarze Sitarskiej, założycielce i wieloletniej Redaktorce Zeszytów. Jako kontynuatorzy Jej dzieła chcemy przez to podkreślić Jej ogromny wkład w rozwój myśli komeniologicznej w Polsce.

Redakcja „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA”

Termin przesyłania tekstów do tomu X upływa 15 kwietnia 2024 r.

Autorów prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w „Instrukcji dla Autorów”.