Kontakt

Zespół badawczy: COMENIUS – SIEDLCE
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
email: comenius@uph.edu.pl
strona www: www.comenius.uph.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Sławomir Sobczak

Wsparcie techniczne

Piotr Świtalski