O czasopiśmie

Czasopismo SZK, seria PEDAGOGIKA było zaprojektowane głównie z myślą o pedagogach, ale publikują w nim autorzy z wielu różnych pokrewnych dyscyplin naukowych. W kolejnych tomach publikujemy teksty sprofilowane tematycznie, ale o charakterze interdyscyplinarnym. Od roku 2014 do roku 2018 czasopismo (V tom w przygotowaniu) publikujemy w wersji papierowej. Numer ISSN dla tej wersji: 2450-7245. Kolejne dwa tomy (VI-2019 r. i VII-2020 r.) planujemy wydawać w wersji elektronicznej i dopiero wtedy będziemy dysponować numerem e-ISSN czasopisma.

Każdy artykuł w czasopiśmie zawiera tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku autora i w języku angielskim. Czasopismo opatrzone jest tytułem, spisem treści, słowem wstępnym, biograficznymi notami o autorach w języku polskim i angielskim.

Zachowana jest ciągłość wydawnicza czasopisma; wydawane jest ono systematycznie co roku  bez większych opóźnień, wykraczających poza okres 6 miesięcy.