Zespół redakcyjny

Rada Naukowa SZK

Prof. Natasza Angeloska-Galewska (Uniwersytet w Macedonii; Republika Macedońska); Prof. Jiři Beneš (Czeska Akademia, Praga Czeska, Czeska Republika); dr hab Mikołaj Bieluga (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  w Siedlcach; Siedlce, Polska); dr hab. Adam Fijałkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa; Polska);  dr hab. Janina Florczykiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  w Siedlcach; Siedlce; Polska) – przewodnicząca; prof. Andreas Fritsch ( Freie Uniwersytet, Berlin; Niemcy); Zornitza Ganeva, dr hab. Faculty of Education, University "St. Kliment Ohridski" Sofia, Bulgaria; dr hab. Jarosław Gara  (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, Polska); dr hab. Andrzej Gofron (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała; Polska); prof. Martin Golema, Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca; Słowacja); dr hab. Lubomír Hampl , Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała; Polska); Prof. Mariola Jarczyk (Uniwersytet ŚLąski, Katowice; Polska); dr hab. Anna Kožuh ( Krakowska Szkoła Wyższa im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Kraków; Polska);  prof. Boris Kožuh, Uniwersytet w Lublianie; Słowenia); izr. prof. dr Jelena Maksimović, Uniwersytet w Niszu, Serbia; prof. Meinert Meyer (Uniwersytet w Hamburgu, Hamburg; Niemcy); prof. Swietłana Martschukowa  (Pedagogiczne Centrum Jana Amosa Komeńskiego w Petersburgu, Petersburg; Rosja); prof. Heliodor Muszyński  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Leszno; Polska); prof. Nadéžda Pelcová (Uniwersytet Karola w Pradze, Praga Czeska; Czeska Republika); prof. Irina Predborska (Kijowskie Towarzystwo Filozoficzne, Kijów; Ukraina); dr Manfred Richter (Niemieckie Towarzystwo w Berlinie, Berlin; Niemcy); dr Věra Schifferowa, Czeska Akademia, Praga Czeska, Czeska Republika); dr hab. Swietłana Shchudlo ( Uniwersytet w Drohobyczu, Drohobycz; Ukraina); prof. Muhamed Škrgić, Uniwersytet w Bihać, Bihać; Bośnia i Hercegowina;  prof. Shinichi Sohma ( Uniwersytet w Hiroszimie: Japonia); Petr Zemek , PhD  (J.A. Comenius Museum in Uhersky Brod , Uherski Brod, Czech Republic); prof. Kazimierz Żegnałek (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce; Polska)

Komitet Redakcyjny:

Redaktor Naczelna - dr hab. Barbara Sitarska, prof. UPH


Redaktorzy tematyczni:

  • dydaktyka - dr hab. Anna Karpińska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
  • pedagogika historyczna i filozoficzna - dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH w Bielsku-Białej
  • pedagogika specjalna- dr hab. Leszek Ploch, prof. UPH
  • pedagogika społeczna- dr hab. Wojciech Sroczyński, prof. UPH
  • Redaktor statystyczny- dr hab. Katarzyna Rymuza
  • Redaktor techniczny- dr Piotr Świtalski
  • Redaktor języka angielskiego - mgr Izolda Lisowska
  • Redaktor języka niemieckiego- dr Marzena Lisowska
  • Sekretarz redakcji- dr Renata Matysiuk