Alojzy Konior – szkic do portretu komeniologa

Autor

Abstrakt

Tradycje leszczyńskiej komeniologii sięgają pierwszej połowy XIX wieku, gdy w oparciu o dokumenty znajdujące się w archiwum parafii św. Jana w Lesznie zaczęto badać i opisywać dzieje braci czeskich i Jana Amo-sa Komeńskiego. Spośród grona osób, które podjęły się tego zadania na prze-strzeni wielu dziesięcioleci, szczególne miejsce zajmuje dr Alojzy Konior, któ-ry jest nie tylko autorem i redaktorem publikacji poświęconych tej tematyce, ale przede wszystkim inicjatorem, koordynatorem i popularyzatorem wielu wydarzeń, które wpłynęły na rozwój badań nad Komeńskim oraz na pogłę-bienie wiedzy o jego postaci i dziele w skali wykraczającej poza lokalny zasięg.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Jak cytować

Szymańska, K. . (2019). Alojzy Konior – szkic do portretu komeniologa . Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 409–414. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1503