Plik PDF

Słowa kluczowe

Jan Amos Komeński, egalitaryzm w oświacie, komeniologia, nauka

Abstrakt

Niniejszy artykuł zwraca uwagę na problem egalitaryzmu w oświacie jako jeden z proponowanych obszarów dziedziny nauki komeniologii. Zaprezentowany problem omawiany jest w trzech tematycznych aspektach: Zarys warunków społecznych kształtujących egalitary-styczne poglądy Jana Amosa Komeńskiego; Naprawa świata w egalitarystycznych poglądach J.A. Komeńskiego; Problem egalitaryzmu w oświacie jako obszaru nauki w zakresie komeniolo-gii. Podjęte rozważania skłaniają do uogólnień, aby komeniologia stała się dziedziną nauki, którą należy zgłębiać i interpretować oraz wyciągać wnioski, poszerzając jej płaszczyznę dociekań naukowych, interpretacyjnych i ustaleń pragmatycznych.

Plik PDF