Egalitaryzm w oświacie jako jeden z obszarów dziedziny nauki w zakresie komeniologii

Autor

Słowa kluczowe:

Jan Amos Komeński, egalitaryzm w oświacie, komeniologia, nauka

Abstrakt

Niniejszy artykuł zwraca uwagę na problem egalitaryzmu w oświacie jako jeden z proponowanych obszarów dziedziny nauki komeniologii. Zaprezentowany problem omawiany jest w trzech tematycznych aspektach: Zarys warunków społecznych kształtujących egalitary-styczne poglądy Jana Amosa Komeńskiego; Naprawa świata w egalitarystycznych poglądach J.A. Komeńskiego; Problem egalitaryzmu w oświacie jako obszaru nauki w zakresie komeniolo-gii. Podjęte rozważania skłaniają do uogólnień, aby komeniologia stała się dziedziną nauki, którą należy zgłębiać i interpretować oraz wyciągać wnioski, poszerzając jej płaszczyznę dociekań naukowych, interpretacyjnych i ustaleń pragmatycznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Jak cytować

Tyluś, U. . (2019). Egalitaryzm w oświacie jako jeden z obszarów dziedziny nauki w zakresie komeniologii. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 289–303. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1495