Plik PDF

Słowa kluczowe

Ян Амос Коменський, коменіана, українська коменіологія, філософія, психологія, педагогіка, наукові дослідження, Велика дидактика

Abstrakt

У статті на основі аналізу наукових праць українських авторів різних історичних проміжків часу схарактеризовано філософські, педагогічні та психологічні аспекти досліджень наукових ідей Я.А. Коменського. Констатовано, що найактивніше праці видатного педагога українські науковці розпочали аналізувати з другої половини ХІХ ст. Виокремлено тематичну хронологію досліджень творчості видатного педагога: педагогічних ідей; біографічних даних; ролі ідей у контексті загального становлення наук різних галузей – філософії, історії, педагогіки. Визначено, що філософський аспект української коменіології характеризується: акцентами дослідників ХІХ ст. на теологічних ідеях Я.А. Коменського та через їх призму – на суті функціонування української системи освіти; взірцевості його постаті для подолання перешкод у боротьбі за незалежність України; аналізом його ідей з початку незалежності України через національно-оновлену призму соціокультурних зв’язків; квінтесенцією філософської концепції «вічного миру». Філософський аспект української коменіології змістово повʼязаний із педагогічним аспектом: повсякчасна актуальність педагогічних ідей Я.А. Коменського в усі проаналізовані історичні періоди коменіології (від середини ХІХ ст. – до нині); одвічність ідей педагога, зокрема детермінованих історично-соціальними умовами професіоналі-зації педагога та образу сучасного учня; одвічна актуальність педагогічних принципів Я.А. Коменського (демократизму, культуровідповідності через національну самоіденти-чність); ідеї рідномовної школи тощо. Не виявлено психологічного аспекту української коменіології. Шляхом укладеного цитатника з відповідністю нинішнім психологічним поняттям звернена увага на психологічні ідеї видатного педагога.

Plik PDF