Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualny numer

Tom 7 (2020)
Opublikowany kwietnia 2, 2021

Artykuły

Barbara Sitarska
9-14
Słowo wstępne
5
Plik PDF
Sławomir Sztobryn
24-36
W poszukiwaniu pansofii Komeńskiego w badaniach polskich komeniologów
7
Plik PDF
Sławomir Sztobryn
37-50
In search of Comenius’ pansophism in the research endevours of Polish scholars
9
Plik PDF
Lubomír Hampl
51-63
Europae Lumina – wprowadzenie do pansoficznych zagadnień Jana Amosa Komeńskiego z zakresu naprawy rzeczy ludzkich
8
Plik PDF
Adam Fijałkowski
65-73
Pansofia Jana Amosa Komeńskiego w kontekście encyklopedyzmu XVI–XVII wieku
27
Plik PDF
Cezary Kalita
75-88
Pansofia Comeniusa a możliwość poznania wszystkiego
12
Plik PDF
Roman Mnich
89-98
Заметка o пансофии Яна Амоса Коменского
24
Plik PDF
Janina Florczykiewicz
99-105
Pansofia Jana Amosa Komeńskiego w wybranych współczesnych interpretacjach
11
Plik PDF
Barbara Dobrowolska
107-130
Pansofia Komeńskiego współcześnie: archaizm czy transgesyjna koncepcja człowieka w ujęciu uniwersalnym. Społeczne, edukacyjne i kulturowe wymiary
7
Plik PDF
Jelena Maksimović , Jelena Osmanović , Nikola Simonović
131-151
Pansofija i pedagogija u delima Jana Amosa Komenskog iz ugla pedagogije u Srbiji
13
Plik PDF
Jelena Maksimović, Jelena Osmanović, Nikola Simonović
153-173
Pansophism and pedagogy in the work of John Amos Comenius from the angle of pedagogy in Serbia
18
Plik PDF
Andrzej Borkowski
175-183
O retorycznych aspektach ekspozycji idei mądrości w Pampaedii Jana Amosa Komeńskiego
15
Plik PDF
Barbara Sitarska
185-230
Pansofia jako idea edukacji nieustającej Jana Amosa Komeńskiego
18
Plik PDF
Barbara Sitarska
231-276
Pansophism as John Amos Comenius' idea of lifelong learning
13
Plik PDF
Lubomír Hampl
279-319
Polskojęzyczne przekłady dzieł pansoficznych Jana Amosa Komeńskiego.: Początki kształtującej się XVII-wiecznej koncepcji pansoficznej J.A. Komeńskiego w jego manuskryptach na materiale Conatuum pansophicorum dilucidatio i Europae Lumina
13
Plik PDF
Wyświetl wszystkie numery