Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualny numer

Tom 8 Nr 8 (2021)
Opublikowany listopada 30, 2021

Artykuły

Janina Florczykiewicz
27-35
Szczęście w poglądach Komeńskiego i w koncepcjach psychologii pozytywnej – poszukiwanie analogii
37
pdf
Adam Fijałkowski
37-49
Między teorią a praktyką wychowania – czego dziś możemy nauczyć się z Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego
28
pdf
Urszula Tyluś
51-66
Kontynuacja myśli pedagogicznej Jana Amosa Komeńskiego w edukacji XXI wieku w kontekście wybranych zagadnień
19
pdf
Barbara Dobrowolska
67-83
Ślady Komeńskiego we współczesności: utopijność versus realna obecność jego założeń pedagogicznych i społecznych
17
pdf
Krystyna Kamińska
85-113
Od Jana Amosa Komeńskiego do Jeana Frédérica Oberlina – od idei do praxis
9
pdf
Sławomir Sobieraj
115-128
"Nowy komeniusz" Jana Chrzciciela Mieroszewskiego. Jego związki z pansofią Komeńskiego
16
pdf
Lubomír Hampl
129-140
"Dedykacja trzem Królestwom" – opis i znaczenie siedemnastowiecznego pansoficznego manuskryptu Jana Amosa Komeńskiego dla rozwoju nauki
14
pdf
Agnieszka Michalkiewicz-Gorol
141-156
Inspiracje Komeńskiego i o Komeńskim. Szkic o planie kształcenia językowego z wieku XVII i jego znaczeniu dla współczesności
23
pdf
Andrzej Borkowski
157-167
Symbolika i funkcja postaci literackich w "Labiryncie świata i raju serca" Jana Amosa Komeńskiego
24
pdf
Marek Jastrzębski
169-183
Świat uczonych w dziele Jana Amosa Komeńskiego: "Labirynt świata i raj serca" i płynące z niego przesłanie do współczesnego świata nauki i edukacji
27
pdf
Mateusz Wąsowski
185-193
Wiedza i światło u Jana Amosa Komeńskiego w "Labiryncie świata i raju serca" i w twórczości Fiodora Dostojewskiego – podobieństwa i różnice
55
pdf
Jelena Osmanović Zajić, Jelena Maksimović, Gordana Petrović
195-206
The significance of John Amos Comenius’ great ideas for the development of pedagogical research
15
pdf
Jelena Osmanović Zajić, Jelena Maksimović, Gordana Petrović
207-219
Значај великих идеја Jана Aмоса Kоменског за развој педагошких истраживања
18
pdf
Zbigniew Nowak
221-232
Amicus Plato, kilka uwag o Janie Amosie Komeńskim i jego czasach
15
pdf
Kamila Szymańska
233-247
Ikonografia Jana Amosa Komeńskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie
26
pdf
Lubomír Hampl
251-265
Manuskrypt Jana Amosa Komeńskiego "Dedicatio ad tria regna – czyli Specjalny apel do Europejczyków, przeznaczony przede wszystkim do królestw i państw północnych"
22
pdf
Wyświetl wszystkie numery