Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualny numer

Nr 12 (2018)
Opublikowany lipca 9, 2019

„Conversatoria Linguistica” są międzynarodowym rocznikiem o profilu językoznawczym.

Artykuły

Anna Bączkowska
7-24
Funkcjonalna analiza zbitek leksykalnych w dyskursie medycznym
43
PDF
Anna Bączkowska
25-49
Korpusy językowe w języku specjalistycznym medycznym jako narzędzie wspomagające przekład i nauczanie języka medycznego
66
PDF
Jekaterina Blizniuk-Biskup
51-63
О переводе гоголевских тавтологий и плеоназмов
24
PDF
Katarzyna Chojecka
65-72
O socjolekcie współczesnej młodzieży słów kilka
54
PDF
Renata Cuprych
73-84
Znaczenie gerontolingwistyki jako nowej subdyscypliny językoznawstwa – problematyka jej związku z naukami ościennymi
70
PDF
Antoni Czyż
85-96
Bogu rodzicy aluzje biblijne. Cudze słowo arcypieśni
21
PDF
Andrzej S. Dyszak
97-116
Germanizmy bydgoskie na tle polsko-niemieckich kontaktów językowych
29
PDF
Katarzyna Agnieszka Kłosowska
117-128
„Coś dla każdego książkoholika” – zwroty adresatywne i inne wyznaczniki językowe facebookowych fanpage'y oraz grup poświęconych książkom
50
PDF
Aleksandra Kozłowska
129-138
„Nielokalność mechaniki kwantowej” kontra „Samobójstwo dla nauki” – różnice stylu naukowego i popularnonaukowego
41
PDF
Elżbieta Laskowska
139-150
Niegrzecznie czy nieetycznie? Kilka refleksji na temat wybranych reguł zachowań językowych
37
PDF
Agnieszka Latos
151-169
Polish spatial expressions in early L2 development: The impact of form-based input enhancement
28
PDF
Mateusz Nować
171-184
Tytuły w poezji Marcina Świetlickiego
35
PDF
Marcin Podlaski
185-194
Samogłoska y w językach słowiańskich: geneza i ewolucja (przegląd)
17
PDF
Sylwia Przęczek-Kisielak, Karolina Czekańska, Marzena Gałkowska, Paulina Karpeta, Mariola Milaniak, Klaudia Oracz, Kinga Ptak, Aneta Sarnowska-Frank, Marek Stróżyk
195-226
Nazwy miejscowe w małopolskich rotach przysiąg sądowych z lat 1399-1418
60
PDF
Eliza Radomyska
227-244
Innowacje wymieniające w wypowiedziach Violetty Kubasińskiej, bohaterki serialu „Brzydula”
95
PDF
Krzysztof Sitkowski
245-256
Technolekt policyjny jako przykład języka specjalistycznego
111
PDF
Roman Urban
257-270
Cybernetyka i nauki humanistyczne w ZSRR
23
PDF
Paweł Wojciech Woźniak
271-281
Charakterystyka językowo-kompozycyjna recenzji na portalu Popkiller.pl
29
PDF
Anita Żytowicz
283-301
A study of language brokering prevalence, context and emotions among Polish teenage bilinguals. Language mediations undertaken in the UK
34
PDF
Wyświetl wszystkie numery