Wstęp do rozważań na temat obrazu MEDIO AMBIENTE (ŚRODOWISKO) w języku hiszpańskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/clg.2023.15.06

Słowa kluczowe:

językowy obraz świata, wartości w języku, środowisko, debata środowiskowa

Abstrakt

The article is a collection of reflections constituting an introduction to the reconstruction of the MEDIO AMBIENTE (ENVIRONMENT) image in Spanish. In the introduction, the author discusses the methodological basis of the research, which is the theory of the linguistic image of the world and the method of its reconstruction proposed by Jerzy Bartmiński as part of the EUROJOS seminar. She then presents an analysis of the textual material, which consists of quotations that are collocations of the word medio ambiente. The results of the analysis make it possible to indicate the defining features of MEDIO AMBIENTE which constitute the image and the way of valuing the environment in Spanish.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abramowicz M., Bartmiński J., Chlebda W. (2009): Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym. Założenia programu „A” (10 VI 2009), „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 21, s. 341–342.

Bartmiński J. (1988): Słownik ludowych stereotypów językowych. Założenia ogólne. „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 1, 11–34.

Bartmiński J. (2006): Niektóre pojęcia i problemy etnolingwistyki lubelskiej. „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 18, 77–90.

Bartmiński J. (2007): Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata.

„Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 19, s. 36–59.

Bartmiński J., Bielińska-Gardziel I., Żywicka B. (red.) (2015): Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Tom 1: Dom, Lublin.

Bartmiński J., Chlebda W. (2008): Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów?, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 20, s. 11–27.

Bartmiński J., Grzeszczak M. (2014): Jak rekonstruować kanon wartości narodowych i europejskich?, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 26, s. 21–44.

Bernárdez E., (2008): El lenguaje como cultura. Una crítica del discurso sobre el lenguaje, Madrid.

Habrajska G., (2000): Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniach językowego obrazu świata, „Język a Kultura. Językowy obraz świata i kultura” 13, s. 73–84.

Niebrzegowska-Bartmińska S. (2017): Jakie dane są relewantne etnolingwistycznie?, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 29, s. 11–29.

Twardziłowski T. (2017): Polecenie panowania nad stworzeniem (Rdz 1,26-28)

w ekologicznej hermeneutyce Biblii, „Collectanea Theologica” 87, nr 1, s. 5–24.

Wcisło J. (2021): Co Biblia mówi o ochronie środowiska?, „misyjne.pl”, https://misyjne.pl/co-biblia-mowi-o-ochronie-srodowiska/, dostęp: 6 VII 2023.

Rozwiązanie skrótów

DLRAE – Diccionario de la lengua española, https://dle.rae.es/ambiente?m=form, dostęp: 10 VII 2023.

EHA – ¿Medio ambiente o un solo ambiente?, https://www.eha.cl/noticia/opinion/opinion-medio-ambiente-o-un-solo-ambiente-10699, dostęp:10 V 2023.

ETDESCH – DECEL Diccionario Etimológico Castellano en Línea, http://etimologias. dechile.net/?ambiente, dostęp: 2 VI 2023.

EUR – La política de medio ambiente: principios generales y marco básico, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/71/la-politica-de-medio-ambiente-principios-generales-y-marco-basico, dostęp: 10 V 2023.

FGJ – ¿Cuáles son los delitos ambientales y sus penas?, https://www.fgjcdmx. gob.mx/nuestros-servicios/fiscalias-desconcentradas-y-coordinaciones-territoriales/fedapur/cuales-son-los-delitos-ambientales-y-sus-penas, dostęp: 7 VII 2023.

FRA1 – Frases del medio ambiente para niños, https://www.ecologiaverde.com/frases-del-medio-ambiente-para-ninos-1175.html, dostęp: 20 VI 2023.

INF – Informe anual de residues sólidos municipales y no municipals en el Perú gestión 2012, https://redrrss.minam.gob.pe/material/20140423145035.pdf, dostęp: 20 V 2023.

INT – Environmental crime, https://www.interpol.int/Crimes/Environmental-crime, dostęp: 5 VII 2023.

IWS – Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, https://wydawnictwo.iws.gov.pl/produkt/przestepczosc-srodowiskowa-wspolczesne-wyzwanie-dla-organow-scigania-oraz-inspekcji-ochrony-srodowiska/, dostęp: 7 VII 2023.

LEY1 –Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490, dostęp:10 VI 2023.

LEY2 – Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18475, dostęp: 10 VI 2023.

PONS – Słownik online PONS, https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie, dostęp:

VII 2023.

PWN – Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/%C5%9Brodowisko.html, dostęp: 5 VII 2023.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-19

Jak cytować

Sońta, M. (2023). Wstęp do rozważań na temat obrazu MEDIO AMBIENTE (ŚRODOWISKO) w języku hiszpańskim. Conversatoria Linguistica, (15). https://doi.org/10.34739/clg.2023.15.06

Numer

Dział

Studia i Rozprawy