Szkoła kształcąca ideą myśli pedagogicznej Jana Amosa Komeńskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/szk.2022.09.06

Słowa kluczowe:

szczęśliwość, wszechwiedza, kształcenie i wychowanie, reforma edukacji

Abstrakt

Analiza poglądów Jana Amosa Komeńskiego – odnoszących się do edukacji traktowanej jako połączenie procesu kształcenia i wychowania – ujawnia wiele nowatorskich, jak na współczesne mu czasy, propozycji. Zainteresowanie jego myślą pedagogiczną wynika niewątpliwie z uniwersalizmu przyjmowanych przez niego założeń. Znaczna część jego teorii znajduje odzwierciedlenie we współczesnych koncepcjach pedagogicznych. Poglądy Komeńskiego stworzyły podwaliny orientacji humanistycznej w pedagogice, ukształtowanej na przełomie XIX i XX wieku. Wyrosły na gruncie krytyki szkoły oraz postulowania radykalnych zmian w wychowaniu i kształceniu. Zamierzeniem artykułu jest identyfikacja myśli Jana Amosa Komeńskiego składających się na model szkoły kształcącej, której idea i przesłanie znajdują swoje miejsce w wielowymiarowej edukacji XXI wieku. Celem artykułu jest ukazanie myśli pedagoga osadzonych w systemie kształcenia, rozumianym jako organizacja pracy szkoły, planowanie i realizacja procesu edukacyjnego, bazującego na zasobach i potrzebach uczniów, tworzenie relacji uczeń – nauczyciel, podejmowanie działań związanych  z kształtowaniem postaw, tworzenie atmosfery i klimatu szkoły.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-08-03

Jak cytować

Borkowska, A. (2023). Szkoła kształcąca ideą myśli pedagogicznej Jana Amosa Komeńskiego. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 9(9). https://doi.org/10.34739/szk.2022.09.06